REGISTRACE

Prosíme o vyplnění příslušných údajů. Za člena našeho klubu budete přihlášeni okamžitě po připsání příslušné částky za členství na náš účet.

Platba:

Členské poplatky uhraďte ve prospěch účtu 2001608121/2010 vedeného u Fio Bank. Jako variabilní symbol uveďte, prosím, rodné číslo bez lomítka, kvůli identifikaci platby.

Následně obdržíte mailem potvrzení o přihlášení a Vaše členské číslo, kterým se budete prokazovat na recepcích golfových klubů a u našich partnerů.

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro vstup do Erbia Golf Clubu z.s.:

Všechny druhy členství 2023: jsou platné od 1.11.2022 do 31.12.2023


Ceník s přehledem jednotlivých druhů členství naleznete ZDE


 

Vyberte druh členství*

Kontakt na Vás

Údaje potřebné k přihlášení u nových členů, kteří nikdy nebyli registrováni u ČGF

Na základě tohoto osvědčení bude vystaven golfový handicap. Scan osvědčení prosíme zaslat v mailové podobě na registrace@erbia.cz.

Podmínky klubu:

Potvrzuji, že jsem se seznámil a souhlasím se stanovami ERBIA Golf Clubu (viz sekce Stanovy klubu).

Souhlasím s tím, aby ERBIA GC zpracovávala a evidovala mé osobní údaje poskytnuté jí v souvislosti s mým členstvím a činností v ERBIA GC.

Tento souhlas se výslovně vztahuje na moje rodné číslo.

Dále souhlasím s tím, že ERBIA GC je oprávněna poskytovat uvedené osobní údaje, včetně rodného čísla, do centrální evidence příslušného sportovního svazu a současně příslušnému regionálnímu sdružení ČSTV a následně VV ČSTV k vedení evidence členské základny v ČSTV dle směrnic ČSTV a k identifikaci sportovce při soutěžích.

Osobní údaje, včetně rodného čísla, je ERBIA GC oprávněna zpracovávat a evidovat i po ukončení mého členství v ERBIA GC.

Prohlašuji, že jsem byl/a řádně informován/a o všech skutečnostech dle ustanovení §11 zákona č.101/2000Sb. (Zákon o ochraně osobních údajů – viz sekce Stanovy klubu), v platném znění.

Osobní údaje uvedené na této přihlášce budou zpracovávány v informačním systému ČGF a budou použity pouze pro účely zpracování přihlášek a startovních listin, organizace hry golfu, včetně handicapového systému, tvorby žebříčků hráčů, zjištění výkonnosti hráčů, přehled členské základny hráčů golfu pro ČSTV.

Chráněné údaje jsou kryty heslem a jsou poskytovány pouze pro účely klubové evidence.

Hráč má právo kdykoliv překontrolovat své osobní údaje a požadovat po klubu jejich opravu, pokud neodpovídají pravdě.

Neposkytnutí údaje nezbytného pro zpracování v informačním systému ČGF znamená, že hráč nemůže být zahrnut do evidence hráčů pro výše uvedený účel. Hráč souhlasí se zpracováním osobních údajů v rámci informačního systému ČGF, tak jak je v této přihlášce uvedeno, a s jejich použitím pro účely hry golfu, potřeby klubu a České golfové federace.

Podpisem přihlášky člen stvrzuje, že tuto informaci obdržel, a současně projevuje souhlas s výše uvedeným poskytnutím svých osobních údajů.